TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU UN POST DE SUBINGINER CONSTRUCȚII CIVILE

TVR.RO | Marţi, 24 Septembrie 2019

SUBINGINER CONSTRUCȚII CIVILE 1 post (cod:048)  – DURATĂ CONTRACT DE MUNCĂ – NEDETERMINATĂ

DIRECŢIA STUDIOURI CENTRALE,  DEPARTAMENT PRODUCȚIE ARTISTICĂ,  SERVICIUL SCENOGRAFIE ȘI STILISTICĂ

RESPONSABILITĂŢI:  Elaborarea de soluţii tehnice constructive precum şi calculul cantitativ şi valoric al necesarului de materiale necesare activităţii de construcţii decoruri. 

CERINŢE: Studii universitare tehnice de licenta sau echivalent si cursuri de  pregătire sau de perfecţionare in domeniul constructii civile in cazul inexistentei studiilor de specialitate; Cunoştinţe de proiectare sau execuţie construcţii civile, decoruri de teatru/TV/film, arte ale spectacolului; Cunoştinţe de rezistenţa materialelor de construcţii precum şi modul lor de prelucrare cu ajutorul utilajelor specifice; Cunoştinţe de organizare, spirit de analiză şi sinteză a informaţiilor primite, simţ tehnic,  abilităţi de comunicare, capacitate de muncă în echipă;   Cunoaşte şi respectă prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; constituie avantaj experienta in domeniul constructii decor Tv, teatru, film.

PROBE DE CONCURS:probă scrisa şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului, precum si copii ale documentelor care să ateste studiile) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro sau la Registratura SRTv din strada Ermil Pangratti, până la data de 8.10.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada  14.10 – 7.11.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon: 021.3199055.