TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU UN POST DE SERVANT POMPIER - TVR CLUJ

TVR.RO | Miercuri, 02 Octombrie 2019

SERVANT POMPIER – 1 post (062) DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

STUDIOUL TERITORIAL TVR  CLUJ, SERVICIUL ECONOMIC – ADMINISTRATIV – MARKETING

RESPONSABILITĂŢI: Prevenirea şi stingerea incendiilor de pe perimetrul unităţii pe întreaga durată a programului de lucru.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; posesor de atestat/certificat de calificare pentru ocupaţia de pompier ; experienţă în muncă: minim 2 ani; experienţă în domeniu: minim 2 ani. Cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoască modul de utilizare şi mânuire a echipamentului şi a materialelor din dotare, să cunoască caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi utilajelor PSI; să cunoască modalităţile de acordare a primului ajutor medical în cazuri de intoxicaţie cu fum, monoxid de carbon, fracturi, infarct, arsuri (după gradul acestora); să cunoască Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul 163/2007 privind normele generale P.S.I., Legea 481/2004 privind protecţia civilă, Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu normele de aplicare ale acesteia, Legea 41/1994, republicată, cu modificările la zi; atenţie, cooperare în echipă, îndemânare, operativitate, responsabilitate, forţă fizică, acuitate vizuală şi audio, adaptare la lucrul în ture, fără cazier judiciar.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă,  interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae,  scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile, la Serviciul Economic Administrativ al Studioului Teritorial TVR Cluj din str. Donath, nr. 160, sau prin poştă, la adresa: Studioul Teritorial TVR Cluj – Serviciul Economic Administrativ, str. Donath, nr. 160, Cluj Napoca,  până la data de  16 octombrie 2019, ora 16 inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Cluj, în perioada 21 octombrie 2019- 15 noiembrie 2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon: 0264.420839.