TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU UN POST DE REFERENT DE SPECIALITATE STATISTICIAN

TVR.RO | Marţi, 24 Septembrie 2019

REFERENT DE SPECIALITATE STATISTICIAN 1 post (cod:049)  – DURATĂ CONTRACT DE MUNCĂ – NEDETERMINATĂ

DIRECŢIA  STUDIOURI CENTRALE,  DEPARTAMENT PRODUCȚIE ARTISTICĂ,  SERVICIUL SCENOGRAFIE ȘI STILISTICĂ

RESPONSABILITĂŢI: Elaborarea documentelor economice, financiare şi administrative necesare desfăşurării activităţii de producţie decor

CERINŢE: Studii universitare de licenta sau echivalente;  Cunoştinţe de operare calculator în programe “office” (WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK); Cunoştinţe în domeniile financiar-contabil; Cunoştinţe în domeniile microeconomie şi macroeconomie; Cunoştinţe de organizare, spirit de analiză şi sinteză a informaţiilor primite, abilităţi de comunicare, capacitate de muncă în echipă; Cunoaşte şi respectă prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; Constituie avantaj cursuri postuniversitare, de pregătire sau de perfecţionare in domeniul  economic, financiar, administrativ si Cunoştinţe minime de proiectare şi execuţie decoruri de tv / teatru / film.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului, precum si copii ale documentelor care să ateste studiile) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro sau la Registratura SRTv din strada Ermil Pangratti, până la data de 8.10.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada  14.10 – 7.11.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon: 021.3050931.