TVR CAUTA PROFESIONIŞTI PENTRU UN POST DE GESTIONAR DEPOZIT

TVR.RO | Miercuri, 09 Ianuarie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST:

GESTIONAR  DEPOZIT – un post     (cod:007)

DURATA  CONTRACTULUI:  NEDETERMINATĂ .

DEPARTAMENT ECONOMIC, SERVICIUL ACHIZIŢII

RESPONSABILITĂŢI: asigurarea primirii, depozitării în siguranţă, eliberării mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor consumabile din depozite; urmărirea evidenţei bunurilor date în folosinţă angajaţilor SRTV (mijloace fixe şi obiecte de inventar).

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe în domeniul economic – constituie avantaj; cunoaşterea legislaţiei achiziţiilor publice (Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare); cunoştinţe operare PC (WORD şi EXCEL); cunoştinţe operare fax, copiator şi scanner; cunoştinţe elementare de contabilitate; cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu); cunoaşterea aprofundată a Legii 22/1969, modificată, privind angajarea gestionarilor, costituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, a Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii; cunoaşterea principiilor de bază  privind calitatea mărfurilor şi asigurarea securităţii acestora în timpul depozitării; cunoaşterea normelor de protecţie a muncii şi PSI; cunoaşterea Legii nr. 41/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă; fără cazier judiciar.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului şi documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate), la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, până la data de 23.01.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 28.01.2019 - 22.02.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Înaintea susţinerii probelor de concurs, candidaţii preselectaţi vor prezenta, obligatoriu, documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate. Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.90.55.