TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU DOUĂ POSTURI DESIGNER GRAFICĂ (S) - GRAFICĂ

TVR.RO | Vineri, 07 Iunie 2019

DESIGNER GRAFICĂ (S) – două posturi     (cod:046)

DURATA  CONTRACTULUI:  NEDETERMINATĂ.

DEPARTAMENTUL MARKETING ŞI COMUNICARE, COMPARTIMENTUL GRAFICĂ

RESPONSABILITĂŢI: dezvoltarea şi implementarea conceptelor şi pachetelor grafice (TV, online, Social media şi print) pentru toate brandurile din responsabilitatea sa; pregăteşte machete, modboard-uri şi alte forme de prezentare pentru aprobarea campaniilor; se asigură că stilul şi ansamblul vizual sunt în linie cu politica generală a SRTv şi strategia de brand aprobată; concepe şi execută produse de tip multimedia.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente în arte vizuale, design, arhitectură, jurnalism/multimedia; cunoştinţe aprofundate de editare, comunicare vizuală, producţie audio/video, design; cultură vizuală şi înţelegerea proceselor şi tehnicilor de bază din producţia de televiziune; cunoaşterea şi administrarea următoarelor aplicaţii software specifice designului grafic sunt obligatorii: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop; cunoaşterea Final Cut sau a altor programe similare - constituie avantaj; utilizarea uzuală a calculatorului (pachet office); cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională; cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); capacitate organizatorică şi creativitate vizuală; capacitate de a lucra în echipă; flexibilitate, creativitate şi inovaţie; abordare non-posesivă asupra propriei activităţi care să permită adaptarea la nevoile punctuale ale fiecărui proiect; capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi de a-şi organiza activitatea în consecinţă; persoană deschisă, cu capacitate de perfecţionare permanentă; să fie la curent cu trendurile din media, cu precădere TV; excelente capabilităţi de comunicare şi prezentare; profesionalism, integritate, pasiune şi atitudine pozitivă.

PROBE DE CONCURS: probă practică, probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura  dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului şi documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate), la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, până la data de 21.06.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 26.06.2019 - 21.07.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Înaintea susţinerii probelor de concurs, candidaţii preselectaţi vor prezenta, obligatoriu, documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate.

Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.90.55.