TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 3 POSTURI DE ŞOFER

TVR.RO | Miercuri, 02 Octombrie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI DE ŞOFER DE AUTOTURISME ŞI CAMIONETE (cod: 068), CU DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ, LA SERVICIUL RESURSE DE PRODUCŢIE, DIRECŢIA ŞTIRI, PRODUCĂTOR GENERAL.

RESPONSABILITĂŢI: Conducerea autoturismului sau camionetei pe drumurile publice conform regulilor de circulaţie; transportarea persoanelor sau materialelor în interesul instituţiei.

CERINŢE: studii minime - absolvent de gimnaziu; experienţă în domeniul auto - minimum 3 ani; permis de conducere auto cu categ. B,C; cunoaşterea codului rutier; cunoştinţe temeinice de mecanică auto; cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; capacitate de comunicare; capacitate de lucru în echipă; stare bună de sănătate; responsabilitate; putere de concentrare; capacitate de lucru în condiţii de stres cu termen limită; loialitate; disciplină; punctualitate; corectitudine; cazier auto obligatoriu.

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae, scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului şi documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate), la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail:recrutare.selectie@tvr.ro, până la data de 16.10.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 21.10.2019 - 15.11.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Înaintea susţinerii probelor de concurs, candidaţii preselectaţi vor prezenta, obligatoriu, documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate.

Informaţii suplimentare la telefon: 021.319.90.55.