TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 3 POSTURI DE CAMERAMAN

TVR.RO | Miercuri, 02 Octombrie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI DE CAMERAMAN (cod: 067), CU DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ, LA SERVICIUL RESURSE DE PRODUCŢIE, DIRECŢIA ŞTIRI, PRODUCĂTOR GENERAL.

RESPONSABILITĂŢI: realizarea unui suport vizual realist şi convingător pentru mesajul informaţional - înregistrarea imaginilor celor mai relevante pentru descrierea şi înţelegerea unui eveniment sau unei emisiuni prin găsirea celor mai adecvate mijloace artistice specifice, la standardele impuse.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; experienţă în televiziune - minimum 3 ani; temeinice cunoştinţe teoretice şi practice de compoziţie a imaginii statice şi în mişcare, de optică cinematografică şi de televiziune, de funcţionare şi exploatare a camerelor profesionale de luat vederi, abilitate în mânuirea artistică a camerei de luat vederi; bune cunoştinţe de cultură generală (în special în domeniile artistic şi audio-vizual), cunoaşterea principiilor de bază ale iluminării în producţia TV; cunoaşterea limbajului şi regulilor de producţie de televiziune; cunoaşterea şi respectare legislaţiei în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Deciziile C.N.A.; Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); capacitate de lucru în orice condiţii ambientale (interior, exterior zi şi noapte) şi meteorologice (precipitaţii, temperaturi extreme); rezistenţă fizică şi psihică în orice situaţii, inclusiv în situaţii de stres şi efort prelungit, acuitate vizuală foarte bună, atenţie distributivă, creativitate, fantezie, ingeniozitate artistică, capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă .

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae, scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului şi documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate), la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, până la data de 16.10.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 21.10.2019 - 15.11.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Înaintea susţinerii probelor de concurs, candidaţii preselectaţi vor prezenta, obligatoriu, documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate. Informaţii suplimentare la telefon: 021.319.90.55.