TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 1 POST DE REFERENT STATISTICIAN (M) - TVR TG MUREȘ

TVR.RO | Miercuri, 06 Noiembrie 2019
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: REFERENT STATISTICIAN (M) – 1 post (cod post: 100) DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ. STUDIOUL TERITORIAL TVR TÎRGU MUREŞ, COMPARTIMENT SUPORT.

RESPONSABILITĂŢI: Centralizează şi pune la dispoziţia conducerii Studioului toate informaţiile necesare bunei funcţionări a acestuia.

CERINŢE: Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; experienţă în domeniul administrativ 1 an; cunoştinţe administrative, de secretariat, comunicare şi relaţii publice; cunoştinţe de operare PC (pachetul MS Office); cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională; legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, spirit de iniţiativă şi de lucru în echipă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate, cinste, inteligenţă, memorie, rigurozitate.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă  şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae,  scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR Tîrgu Mureş din Aleea Parcul Sportivilor nr. 2, Tîrgu-Mureş,  sau, prin poştă, la adresa: Studioul Teritorial TVR Tîrgu Mureş – Secretariat, Aleea Parcul Sportivilor nr. 2, Tîrgu-Mureş, în perioada 06.11.2019 – 20.11.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Tîrgu Mureş, în perioada 21.11.2019 - 20.12.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 0265.211.093.