TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 1 POST DE DIRECTOR IMAGINE

TVR.RO | Miercuri, 02 Octombrie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE DIRECTOR IMAGINE (cod: 064), CU DURATA CONTRACTULUI NEDETERMINATĂ, LA SERVICIUL RESURSE DE PRODUCŢIE, DIRECŢIA ŞTIRI, PRODUCĂTOR GENERAL.

 

RESPONSABILITĂŢI: realizarea unui discurs vizual coerent, cu calităţi tehnice şi plastice deosebite, adecvate mesajului complex informativ; coordonarea şi supravegherea celorlalţi membri din echipa de înregistrare/filmare (mai puţin reporterul sau redactorul), atât în teren, cât şi la activităţile de studio sau transmisii directe.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente în specialitatea imagine; experienţă în televiziune - minimum 3 ani; temeinice cunoştinţe teoretice şi practice în realizarea imaginii pentru reportaj, documentar, etc.; capacitate de lucru în orice condiţii ambientale (interior, exterior/ zi şi noapte) şi meteorologice (precipitaţii, temperaturi extreme etc.); temeinice cunoştinţe teoretice de specialitate şi de cultură generală (în special în domeniile artistic şi audio-vizual); cunoaşterea formatelor emisiunilor de televiziune, cunoaşterea amănunţită a aparaturii de captare a imaginii şi a celei de iluminare (performanţe şi limite de exploatare), cunoaşterea principiilor de funcţionare a echipamentelor TV, cunoaşterea tehnicii de alcătuire a scenariilor şi sinopsisurilor TV; cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului), stare foarte bună a sănătăţii, rezistenţă fizică şi psihică în orice situaţii (inclusiv în situaţii de stres şi efort prelungit), acuitate vizuală foarte bună, atenţie distributivă, creativitate, fantezie, ingeniozitate artistică, capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă.

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae, scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului şi documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate), la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail:recrutare.selectie@tvr.ro, până la data de 16.10.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 21.10.2019 - 15.11.2019.

 

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Înaintea susţinerii probelor de concurs, candidaţii preselectaţi vor prezenta, obligatoriu, documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate. Informaţii suplimentare la telefon: 021.319.90.55.