TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 1 POST DE CAMERAMAN - TVR CLUJ

TVR.RO | Miercuri, 09 Octombrie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CAMERAMAN (cod post: 077), CU DURATA CONTRACTULUI NEDETERMINATĂ, LA STUDIOUL TERITORIAL TVR CLUJ, SERV. TEHNIC-PRODUCŢIE.

RESPONSABILITĂŢI: Realizarea imaginii primare a emisiunilor, la standardele impuse, prin găsirea celor mai adecvate mijloace artistice specifice.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; posesor permis de conducere minim categoria B cu vechime minima de 1 an; Cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoştinţe tehnice de bază privind echipamentele de captare a imaginii şi sunetului în televiziune, cunoştinţe teoretice şi practice de compoziţie a imaginii statice şi în mişcare, de optică cinematografică şi de televiziune, de funcţionare şi exploatare a camerelor profesionale de luat vederi, abilitate în mânuirea artistică a camerei de luat vederi, bune cunoştinţe de cultură generală (în special în domeniile artistic şi audio-vizual), cunoaşterea limbajului şi regulilor de producţie de televiziune; cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; inteligenţă, atenţie (putere de concentrare în condiţii de stres şi situaţii de criză), memorie - capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă – simţ artistic, tehnic – creativitate, perspicacitate, spontaneitate – îndemânare – perseverenţă, răbdare – suportă bine munca de rutină - dinamism, operativitate – conştiinciozitate, rigurozitate, corectitudine - responsabilitate, moralitate, loialitate – motivaţie, adaptabilitate la condiţii noi; acuitate vizuală/auditivă bună; amabilitate, politeţe, stare bună a sănătăţii.

BIBILOGRAFIE ORIENTATIVĂ: Elemente de gramatică vizuală – Ovidiu Drugă, Dr. Horea Murgu, colecţia Universitatea Media; Video Production Handbook fourth edition, Gerald Millerson, Gim Owens, Focal Press

PROBE DE CONCURS: probă practică, probă scrisă, interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile si capacitatea de a conduce autovehicule, la Serviciul Economic Administrativ al Studioului Teritorial TVR Cluj din str. Donath, nr. 160, sau prin poştă, la adresa: Studioul Teritorial TVR Cluj – Serviciul Economic Administrativ, str. Donath, nr. 160, Cluj Napoca, în perioada 09.10.2019 – 23.10.2019, ora 16 inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Cluj, în perioada 28 octombrie 2019- 22 noiembrie 2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 0264.420839.