TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 2 POSTURI DE CONSILIER JURIDIC

TVR.RO | Luni, 02 Martie 2020

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA A 2 POSTURI DE CONSILIER JURIDIC (cod:11), CU DURATA CONTRACTULUI NEDETERMINATĂ, LA DEPARTAMENTUL JURIDIC.

RESPONSABILITĂŢI: soluţionarea tuturor aspectelor juridice, în special în domeniul dreptului civil, al muncii, al drepturilor de autor şi administrativ.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente în domeniul: ştiinţe juridice; experienţă de minimum 3 ani în profesii juridice: consilier juridic cu examen de definitivat/avocat; cunoaşterea legislaţiei în domeniile: Dreptul Muncii, Dreptul Civil, Dreptul Administrativ, Dreptul de proprietate intelectuala, Drepturile de autor şi Drepturile Conexe drepturilor de autor, Achiziţii Publice şi Dreptul Procesual Civil; cunoaşterea legislaţiei specifice (Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Statutul ziaristului de televiziune, Legea nr. 504/2002 a Audiovizualului; Legea nr. 500/2002 privind Finanţele publice); cunoştinţe operare PC (Pachet MS Office); capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, putere de concentrare în condiţii de stres, bun organizator, spirit de initiativă, operativitate, responsabilitate, capacitate de sinteză.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

1. Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 504/2002 a Audiovizualui;

3. Legea nr. 500/2002 privind Finanţele publice;

4. Cod Civil – Izvoarele obligaţiilor;

5. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

6. Statutul Ziaristului de Televiziune;

7. Codul Muncii.

 

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului şi documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate), la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, până la data de 16.03.2020, ora 16.00, inclusiv.

 

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 19.03.2020 - 15.04.2020.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Înaintea susţinerii probelor de concurs, candidaţii preselectaţi vor prezenta, obligatoriu, documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate.

Informaţii suplimentare la telefon: 021.319.90.55.