TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MACHIOR SPECTACOLE (COD:106)

TVR.RO | Miercuri, 27 Noiembrie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR  POSTURI:

MACHIOR SPECTACOLE 1 post (cod: 106) – DURATĂ CONTRACT DE MUNCĂ – NEDETERMINATĂ

DIRECŢIA  STUDIOURI CENTRALE,  DEPARTAMENT PRODUCTIE ARTISTICĂ,  SERVICIUL SCENOGRAFIE ȘI STILISTICĂ

RESPONSABILITĂŢI:  realizarea machiajului  persoanelor care participă la emisiuni în direct şi înregistrări şi de întreţinere a articolelor de perucherie.

CERINŢE: şcoală profesională/de arte şi meserii in domeniul machiajului; Cursuri de pregătire sau de perfecţionare în specialitatea machiaj  în cazul inexistenţei studiilor de specialitate, cu diploma de machior eliberată de Ministerul Muncii sau IGIENA; Experienta în machiaj de minimum 2 ani; Constituie avantaj experienţa minima în domeniul coafura şi perucherie; Cunoştinţe temeinice în tehnica lucrărilor de machiaj pentru activitatea de televiziune, teatru, film; Cunoaşte şi respectă prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă.

PROBE DE CONCURS:probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului, precum si copii ale documentelor care să ateste studiile) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro sau la Registratura SRTv din strada Ermil Pangratti, până la data de 11.12.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada  16.12.2019-10.01.2020.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon : 021.3199055.