TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU 1 POST DE JURNALIST TV - S (cod post: 003)

TVR.RO | Miercuri, 08 Ianuarie 2020
DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ STUDIOUL TERITORIAL TVR TIMI Ş OARA, COMPARTIMENT ŞTIRI-SPORT

RESPONSABILITĂŢI: Caută şi identifică informaţii şi subiecte care vor sta la baza realizării ştirilor pentru care este acreditat; Culege și verifică informaţii de larg interes şi de noutate absolută, realizează filmări la locul de desfăşurare a evenimentelor în vederea producţiei de reportaje pentru toate jurnalele şi emisiunile informative; concepe şi realizează materiale independente sau secvenţe de materiale pentru jurnal sau pentru programe/emisiuni complexe de analiză sau dezbatere; realizează în condiţii calitative optime sarcinile editoriale fixate în şedinţele de sumar cu producătorul; în corelaţie cu strategia şi politica editorială şi repartizarea sarcinilor de către conducerea direcţiei, prezintă jurnalul sau alte emisiuni informative, moderează programe/emisiuni de analiză sau dezbatere, realizează interviuri înregistrate sau în direct, în studio sau pe teren; după caz, asigură comentarii în direct în timpul transmisiunilor de la evenimente speciale.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente; experienţă în domeniul jurnalism mass-media - minimum 1 an; cunoştinţe şi abilităţi specifice; cunoştinţe despre industria televiziunii şi tehnicilor specifice domeniului audiovizual (imagine, montaj linear şi non linear, elemente de regie de emisie şi de operatorie), cultură generală, cunoştinţe de jurnalism şi deontologie profesională, buna stăpânire a limbii române şi a stilului publicistic de televiziune, cunoaşterea formatelor de emisiuni de televiziune, cunoaşterea principiilor de bază de funcţionare a echipamentelor tv,  cunoaşterea regulilor de producţie tv, menţinerea la curent cu noutăţile privind tehnicile jurnalismului de televiziune şi a tehnologiilor din industria audio-vizuală, cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională, cunoştinţe de operare PC, cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; capacitate de redactare a unor texte expresive, clare şi concise, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, flexibilitate, simţ artistic, atenţie, memorie, putere de concentrare în condiţii de stres şi situaţii de criză, discernământ, creativitate, perspicacitate, spirit de iniţiativă, dinamism, incisivitate, conştiinciozitate, corectitudine, obiectivitate, responsabilitate, moralitate, loialitate, motivaţie, adaptabilitate la condiţii noi, capacitatea de a realiza o relatare de la un eveniment, capacitatea de a realiza voice – over la ştiri.

PROBE DE CONCURS: probă practică, probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR Timişoara din Str. Pestalozzi nr. 14 A, sau, prin poştă, la adresa: Studioul Teritorial TVR Timişoara Secretariat, Str. Pestalozzi, nr. 14 A, Timişoara, în perioada 08.01.2020 - 22.01.2020, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Timişoara, în perioada 27.01.2020 – 21.02.2020.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 0256.499.560.