TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU PATRU POSTURI DE EDITOR IMAGINE (COD 103)

TVR.RO | Vineri, 08 Noiembrie 2019
DURATA  CONTRACTULUI:  NEDETERMINATĂ; DIRECŢIA STUDIOURI CENTRALE, DEPARTAMENT PRODUCŢIE ARTISTICĂ, SERVICIUL POST PRODUCŢIE

RESPONSABILITĂŢI:  procesarea Şi postprocesarea audio-video a programelor de televiziune.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe avansate în programul de montaj FCPX; cunoaşterea parametrilor semnalului TV (video-audio); cunoştinţe temeinice în arta montajului; cunoştinţe ȋn editarea şi asamblarea sunetului; cunoştinţe IT (lucrul cu fisiere audio-video); constituie avantaj orice cunostinte în softul Adobe After Effects CC 2018; cunoaşterea standardelor de televiziune EBU R128;  cunoştinţe medii de limba engleză.; cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare); Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă. Constituie un avantaj orice experienţă ȋn domeniu acumulată.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă (eliminatorie), probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă  şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului, precum si copii ale documentelor care să ateste studiile) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro sau la Registratura SRTv din strada Ermil Pangratti, până la data de 21.11.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada  25.11. – 21.12.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon : 021.3050931.