TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE COAFOR (COD:105)

TVR.RO | Miercuri, 27 Noiembrie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR  POSTURI:

COAFOR 2 posturi (cod:105) – DURATĂ CONTRACT DE MUNCĂ – NEDETERMINATĂ

DIRECŢIA  STUDIOURI CENTRALE,  DEPARTAMENT PRODUCTIE ARTISTICA,  SERVICIUL SCENOGRAFIE ȘI STILISTICĂ

RESPONSABILITĂŢI:  Executarea de lucrări de coafură şi perucherie

CERINŢE: şcoală profesională/de arte si meserii în specializarea coafura-perucherie / absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat si cursuri de pregătire sau de perfecţionare în specialitatea hair styling în cazul inexistenţei studiilor de specialitate, cu diploma de coafor eliberată de Ministerul Muncii sau IGIENA; Constituie avantaj cunoştinţe temeinice în tehnica lucrărilor de coafură  si perucherie pentru activitatea de televiziune, teatru, film; Cunoştinţe minime de machiaj; Cunoaşte şi respectă prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă.

PROBE DE CONCURS:probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului, precum si copii ale documentelor care să ateste studiile) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro sau la Registratura SRTv din strada Ermil Pangratti, până la data de 11.12.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada  16.12.2019-10.01.2020.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon : 021.3050931.