TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU 2 POSTURI DE ELECTRICIAN ILUMINARE FILMARE (cod: 004)

TVR.RO | Miercuri, 08 Ianuarie 2020
DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ; STUDIOUL TERITORIAL TVR TIMI Ş OARA, SERVICIUL TEHNIC-PRODUCŢIE

RESPONSABILITĂŢI: asigură instalarea, operarea şi întreţinerea echipamentelor electrice de iluminare şi electroalimentare.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat în domeniul electric / şcoală profesională în profilul / specializarea: electric; experienţă în domeniul electric: minimum 1 an; cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoştinţe teoretice de electrotehnică, cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; îndemânare, responsabilitate, colaborare în echipă, simţ tehnic şi artistic, atenţie, putere de concentrare în condiţii de stres şi situaţii “contracronometru”, discernământ, dinamism, operativitate, conştiinciozitate, rigurozitate, stare bună de sănătate.

PROBE DE CONCURS: probă practică, probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR Timişoara din Str. Pestalozzi nr. 14 A, sau, prin poştă, la adresa: Studioul Teritorial TVR Timişoara Secretariat, Str. Pestalozzi, nr. 14 A, Timişoara, în perioada 08.01.2020 - 22.01.2020, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Timişoara, în perioada 27.01.2020 – 21.02.2020.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 0256.499.560.