TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU 3 POSTURI DE ȘOFER AUTOTURISME ȘI CAMIONETE

TVR.RO | Luni, 06 Ianuarie 2020
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI: ȘOFER AUTOTURISME ȘI CAMIONETE – 3 posturi (cod: 001) – DURATA CONTRACT DE MUNCĂ – NEDETERMINATĂ.  DIRECŢIA STUDIOURI CENTRALE, DEPARTAMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SERVICIUL TRANSPORTURI

RESPONSABILITĂŢI: Conducerea autoturismului sau camionetei pe drumurile publice conform regulilor de circulatie; transportarea persoanelor sau materialelor in interesul institutiei.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diploma de absolvire/scoala profesionala; constituie avantaj experienta in domeniu;  permis de conducere auto cu categ. B,C, E; constituie avantaj categoria D; cazier auto obligatoriu; atestate profesionale valabile; Cunoaşte şi respectă: prevederile Codului rutier; Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă.

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă  şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (Curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului), precum şi  cazier auto, copii ale documentelor care să ateste studiile si vechimea solicitate) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro sau la Registratura SRTv din strada Ermil Pangrati, până la data de 20.01.2020, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada  22.01 – 19.02.2020.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon 021.3050931.