TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU 1 POST DE JURNALIST TV SENIOR, LB. MAGHIARĂ, TVR CLUJ

TVR.RO | Vineri, 25 Octombrie 2019
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: JURNALIST TV SENIOR (lb. maghiară) – 1 post (cod: 098). DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ. STUDIOUL TERITORIAL TVR CLUJ, COMPARTIMENT MINORITĂŢI.  

RESPONSABILITĂŢI: Realizează  în condiţii calitative maxime sarcinile editoriale fixate în şedinţele de sumar cu producătorul şi/sau superiorii săi; concepe şi realizează materiale independente sau participă la realizarea unor materiale la emisiunile compartimentului; concepe, realizează şi răspunde de o operă audiovizuală (emisiuni, programe complexe, cicluri de emisiuni), comentează şi analizează cele mai relevante evenimente, punându-le în relaţie cu interesul publicului; după caz, asigură comentarii în direct ale transmisiunilor de evenimente; în corelaţie cu strategia şi politica editorială şi repartizarea sarcinilor de către conducerea Compartimentului Minoritati, prezintă emisiuni, moderează programe/emisiuni de analiză sau dezbatere, realizează interviuri înregistrate sau în direct, în studio sau pe teren; după caz, face comentarii, analize pe diferite domenii de interes (politică internă şi externă, economic, social, cultural, fapt divers);

CERINŢE: studii universitare de licenta sau echivalente; experienţă în muncă minimum 3 ani, în domeniul jurnalism mass media - minimum 3 ani; cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoştinţe despre industria televiziunii şi tehnicile specifice domeniului audiovizual (imagine, montaj, grafică), cultură generală, cunoştinţe de jurnalism şi deontologie profesională, buna stăpânire a limbii române şi maghiare, a stilului publicistic de televiziune, cunoaşterea formatelor de emisiuni de televiziune, cunoaşterea principiilor de bază de funcţionare a echipamentelor tv,  cunoaşterea regulilor de producţie tv, menţinerea la curent cu noutăţile privind tehnicile jurnalismului de televiziune şi a tehnologiilor din industria audio-vizuală, cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinte de operare PC, cunoaşterea şi respectare legislaţiei în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă, capacitate de redactare a unor texte expresive, clare şi concise, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, flexibilitate, simţ artistic, tehnic, atenţie, memorie, putere de concentrare în condiţii de stres şi situaţii de criză, discernământ, creativitate, perspicacitate, spirit de iniţiativă, dinamism, incisivitate, conştiinciozitate, corectitudine, obiectivitate, responsabilitate, moralitate, loialitate, motivaţie, adaptabilitate la condiţii noi.

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă  şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae,  scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa în muncă şi în domeniul jurnalism mass-media solicitate, la Serviciul Economic Administrativ Marketing al Studioului Teritorial TVR Cluj din str. Donath, nr. 160, sau prin poştă, la adresa: Studioul Teritorial TVR Cluj – Serviciul Economic Administrativ Marketing, str. Donath, nr. 160, Cluj Napoca, în perioada 25 octombrie 2019 - 08 noiembrie 2019, ora 16 inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Cluj, în perioada 12.11.2019 - 08.12.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 0264.420.839