TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU 1 POST DE DIRECTOR IMAGINE (cod post: 006)

TVR.RO | Miercuri, 08 Ianuarie 2020
DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ; STUDIOUL TERITORIAL TVR TIMI Ş OARA, SERVICIUL TEHNIC-PRODUCŢIE

RESPONSABILITĂŢI: asigură activitatea de coordonare, artistic şi operaţional, pentru echipele de producţie la înregistrări şi transmisii în direct; asigură direct captarea de imagini în studio sau pe teren, la un înalt nivel artistic şi tehnic; în cazul filmărilor realizate în lipsa unui sunetist, asigură și captarea optimă din punct de vedere tehnic a sunetului pe cameră.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente în profilul/specializarea: imagine film şi televiziune; experienţă în domeniul cameraman/director imagine: minimum 3 ani; cunoştinţe şi abilităţi specifice: experienţă în realizarea imaginii tuturor genurilor şi tipurilor de emisiuni de televiziune (reportaj, documentar, muzical, teleplay, film artistic etc.), în orice condiţii ambientale (interior, exterior, zi, noapte) şi meteorologice dificile (precipitaţii, temperaturi extreme etc.); cunoştinţe teoretice de specialitate şi de cultură generală (în special în domeniile artistic şi audio-vizual); cunoaşterea formatelor emisiunilor de televiziune; cunoaşterea amănunţită a aparaturii de captare a imaginii şi a celei de iluminare (performanţe şi limite de exploatare); cunoaşterea principiilor de funcţionare a  echipamentelor TV; cunoaşterea tehnicii de alcătuire a scenariilor şi sinopsisurilor TV; cunoştinţe minime de operare PC; cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; inteligenţă şi atenţie, capacitate de comunicare şi relaţionare, de cooperare în echipă, simţ artistic şi tehnic, creativitate şi spontaneitate, îndemânare şi spirit de iniţiativă, calm şi echilibru.

PROBE DE CONCURS: probă practică, probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR Timişoara din Str. Pestalozzi nr. 14 A, sau, prin poştă, la adresa: Studioul Teritorial TVR Timişoara Secretariat, Str. Pestalozzi, nr. 14 A, Timişoara, în perioada 08.01.2020 - 22.01.2020, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Timişoara, în perioada 27.01.2020 – 21.02.2020.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 0256.499.560.