PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE POST PEISAGIST FLORICULTOR

TVR.RO | Miercuri, 06 Noiembrie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE PEISAGIST FLORICULTOR (cod:081), CU DURATA CONTRACTULUI DE MUNCĂ  NEDETERMINATĂ, LA

DIRECŢIA STUDIOURI CENTRALE, DEPARTAMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SERVICIUL LOGISTICĂ, PRELUNGIRE TERMEN DE INSCRIERE.

RESPONSABILITĂŢI: Intreţinerea esteticii şi salubrizarea spaţiilor verzi, trotuarelor (inclusiv cele adiacente S.R.Tv), căilor de acces auto şi pietonale; pe timpul sezonului rece participarea la deszăpezirea căilor de acces.

CERINŢE: Studii medii – absolvent de liceu/şcoală profesională de 3 ani sau echivalent; cunoaşterea alcătuirii şi utilizării sculelor şi utilajelor din dotare; cunoştinte privind plantarea şi întreţinerea plantelor, estetica şi salubrizarea spatţiului verde; cunoaşterea normelor de protecţia muncii, P.S.I. şi igiena muncii; cunoaşte şi respectă legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă.

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului, precum si copii ale documentelor care să ateste studiile şi vechimea) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro sau la Registratura SRTv din strada Ermil Pangratti, până la data de 20.11.2019, ora 10.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 22.11 – 12.12.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon : 021.305.09.31.