PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE CONCURS PENTRU REFERENT ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ (095)

TVR.RO | Joi, 14 Noiembrie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST:

REFERENT ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ – 1 post (095) DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

DEPARTAMENT ECONOMIC, SERVICIUL FINANCIAR

PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE

RESPONSABILITĂŢI: Efectuarea operaţiunilor de plăţi în valută, derularea financiară a contractelor încheiate de SRTv cu persoane juridice, întocmirea facturilor pentru clienţii SRTv, derularea activităţii de deplasări externe, coordonarea calculului şi plata drepturilor băneşti ale salariaţilor SRTv, calcularea şi urmărirea plăţii la termen a obligaţiilor fiscale şi a taxelor locale, urmărirea operativă a înregistrării de către ANAF a obligaţiilor fiscale în fişa analitică pe plătitor.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente în domeniul ştiinţe economice; experienţă în domeniul economic – minimum 3 ani; Cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoştinţe operare PC (utilizator experimentat Microsoft Word, Excel şi internet); cunoaşterea programului Navision – constituie avantaj; cunoaşterea procedurii de efectuare a plăţilor prin multicash/ facturare clienţi/decontare deplasări în străinătate - constituie avantaj; cunoaşterea legislaţiei economice: Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările/completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare; Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.70/2015 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările şi completările ulterioare; Decretul nr. 209/1976 privind Regulamentul operaţiunilor de casă; Hotărârea Guvernului României nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările/completările ulterioare şi Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor privind ALOP; Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar - contabile cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 41/1994 de organizare şi funcţionare a SRTv; capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, atenţie, putere de concentrare în condiţii de stres şi situaţii de criză; fără cazier judiciar.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae,  scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, Departament Resurse Umane, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 14.11.2019 - 22.11.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 25 noiembrie 2019 - 23 decembrie 2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 021.305.88.87.