PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE TEHNICIAN ENERGETICIAN (COD: 087)

TVR.RO | Joi, 14 Noiembrie 2019
DURATĂ CONTRACT DE MUNCĂ – NEDETERMINATĂ; DEPARTAMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SERVICIUL ENERGO-TEHNOLOGIC

RESPONSABILITĂŢI:  supravegherea și întreținerea tuturor instalațiilor de joasă tensiune, aferente dispeceratului energetic

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat / școala profesională; constituie avantaj studii postliceale în domeniul electric; experienţă ȋn domeniul energetic/electrotehnică de minimum 2 ani; cunoștințe de electrotehnică, energetică și normative de specialitate, cunoaşte şi respectă legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă.

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului, precum si copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti, sau pe e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, până la data de 20.11.2019, ora 12.00, inclusiv

Concursul va avea loc la sediul S.R.Tv, în perioada  22.11 - 11.12.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon: 021.3050931.