PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE REFERENT STATISTICIAN (097)

TVR.RO | Joi, 14 Noiembrie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST:

REFERENT STATISTICIAN – 1 post (097) DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

DEPARTAMENT ECONOMIC, SERVICIUL FINANCIAR

PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE

RESPONSABILITĂŢI: Se ocupă de activităţi specifice deconturilor interne în SRTv.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; experienţă în muncă: minimum 3 ani; Cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoştinţe operare PC (utilizator experimentat Microsoft Word, Excel şi internet); legislaţie economică: Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; Codul Muncii; HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă  localitate în interesul serviciului; Decretul nr. 209/1976 privind Regulamentul operaţiunilor de casă; Legea nr. 70/2015 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor privind ALOP; Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 41/1994 de organizare şi funcţionare a SRTv; capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, atenţie, putere de concetrare în condiţii de stres şi situaţii de criză); fără cazier judiciar.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae,  scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, Departament Resurse Umane, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 14.11.2019 - 22.11.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 25 noiembrie 2019 - 23 decembrie 2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 021.305.88.87.