PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE REFERENT ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ (094)

TVR.RO | Joi, 14 Noiembrie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI:

REFERENT ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ – 2 posturi (094) DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

DEPARTAMENT ECONOMIC, SERVICIUL BUGETE INTERNE

PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE

RESPONSABILITĂŢI: Realizează activităţi de analiză economică şi financiară în vederea utilizării corecte şi eficiente a fondurilor instituţiei.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente în domeniul ştiinţe economice; experienţă în domeniul economic – minimum 3 ani; experienţa în domeniul urmăririi, derulării şi execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli – constituie avantaj; Cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoştinţe operare PC (Word, Excel); cunoaşterea programului Navison – constituie avantaj; cunoaşterea legislaţiei economice specifice: Ordinul nr. 3145/2017 – privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal; Legea nr. 500/2002, republicată, privind finanţele publice; Ordinul nr. 1792/2002, republicat, privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; cunoaşterea Legii nr. 41/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă; fără cazier judiciar.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae,  scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, Departament Resurse Umane, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 14.11.2019 - 22.11.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 25 noiembrie 2019 - 23 decembrie 2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 021.305.88.87.