PRELUNGIRE TERMEN CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE TEHNICIAN ELECTROMECANIC (COD: 089)

TVR.RO | Joi, 14 Noiembrie 2019
DURATĂ CONTRACT DE MUNCĂ – NEDETERMINATĂ; DEPARTAMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SERVICIUL ENERGO-TEHNOLOGIC

RESPONSABILITĂŢI:  supravegherea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat/școală profesională; constituie avantaj studii postliceale în domeniul electric; experienţă ȋn domeniul electric de minimum 2 ani; cunoștințe de electrotehnică, electromecanică, energetică și normativele de specialitate; cunoaşte şi respectă Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă.

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului, precum si copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti, sau pe e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, până la data de 20.11.2019, ora 12.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada  22.11 - 11.12.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare, la telefon: 021.3050931.